Spółka prowadzi następujące rejestry i archiwa:

  • rejestr korespondencji przychodzącej i wychodzącej,
  • rejestry księgowe,
  • rejestr odbiorców usług,
  • rejestr umów na odbiór odpadów,
  • rejestr wystawionych faktur,
  • ewidencja zapłat należności,
  • ewidencja odpadów,
  • archiwum akt osobowych

Dostęp do danych zawartych w w/w dokumentach posiadają pracownicy Spółki zgodnie z zakresem realizowanych zdań wyłącznie na potrzeby zawodowe.

Udostępnianie danych w nich zawartych odbywa się z zachowaniem przepisów o ochronie danych osobowych i możliwe jest wyłącznie dla osób które mają uzasadniony interes prawny.

Na podstawie dokumentacji archiwalnej zainteresowanej stronie na jej życzenie wydaje się stosowne zaświadczenie.Wersja do druku

Data powstania: wtorek, 29 sierpnia 2005 18:55
Data upublicznienia: czwartek, 2 września 2005 08:30
Zaakceptował(a): Józef Pietrasz
Opublikował(a): Jarosław Kozłowski
Usługi Komunalne Sp. z o.o.