Plan połączenia spółek  poprzez przejęcie:

 

 

 

 

 

 

Usługi Komunalne Sp. z o.o.