Jednostka i jej organizacja:

Przedmiot działalności i kompetencje.

Zgodnie z zapisem w Krajowym Rejestrze Sądowym nr 0000130533 przedmiotem działalności Spółki określonej w oparciu o numerację Polskiej Klasyfikacji Działalności PKD jest:

  • 38, 11, Z, Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne
  • 81, 30, Z, Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni.
  • 49, 41, Z, Transport drogowy towarów
  • 49, 39, Z, Pozostały transport lądowy pasażerski , gdzie indziej niesklasyfikowany
  • 47, 99, Z, Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepwą , straganami i targowiskami
  • 38, 12, Z, Zbieranie odpadów niebezpiecznych

Odpis KRS stan na dzień 06.04.2018 (do pobrania w pliku .pdf)

Przyjmowanie skarg i wniosków:

na bieżąco w godz. 7:00 do 15:00 przez Prezesa Zarządu Spółki.


Zawieranie umów na świadczenie usług:


codzienne w godz. 7:00 do 15:00

Zamawianie usług:

oraz uzgadnianie terminu wykonania usługi w Dziale Technicznym tel. 77 483 42 53

Zakład prowadzi ewidencję księgową zgodnie z ustawą o rachunkowości.

Archiwa Zakładowe dotyczące spraw pracowniczych udostępniane są zainteresowanym.

Archiwum akt pracowniczych obejmuje okres od powstania zakładu tj od 1 maja 1993 roku.

Bilans Spółki oraz Rachunek Wyników podlega ogłoszeniu w Monitorze Polskim (Monitor B).Wersja do druku

Data powstania: wtorek, 29 sierpnia 2005 18:36
Data upublicznienia: czwartek, 2 września 2005 08:30
Zaakceptował(a): Józef Pietrasz
Opublikował(a): Jarosław Kozłowski
Usługi Komunalne Sp. z o.o.