Przyjmowanie i załatwianie spraw:

Sprawy przyjmowane są w formie ustnej w tym drogą telefoniczną oraz pisemnej. Dla wygody klientów został uruchomiony Punkt Obsługi Klienta mieszczący się w siedzibie Spółki.

Każda sprawa rozpatrywana jest bez zbędnej zwłoki.

W przypadku osobistego kontaktu większość spraw załatwiana jest na miejscu. W przypadku zgłoszeń dotyczących usług usuwania odpadów sprawy załatwiane są niezwłocznie według kolejności zgłoszeń, względnie w terminach uzgodnionych z osobami zgłaszającymi.

Rozliczenie odbiorcy usługi następuje po wykonaniu usługi na podstawie potwierdzenia wykonania usługi podpisanego przez zamawiającego oraz na podstawie umowy o odbiór odpadów.

Podstawą rozliczenia za wykonane usługi jest potwierdzenie wykonania usługi oraz potwierdzenie przyjęcia odpadów do RIPOK. Na podstawie danych uzyskanych z RIPOK wystawiane są faktury określające ilość odebranych odpadów oraz wynikającą z tego tytułu należność do zapłaty.

Płatności za wykonane usługi mogą być dokonywane w następujących formach:

  • za pośrednictwem poczty lub innych banków,
  • przelewem na podstawie stałej dyspozycji płatności zgłoszonej w banku prowadzącym ROR klienta,

W przypadku zastrzeżeń co do poprawności rozliczenia za wykonaną usługę, odbiorca usług ma prawo złożyć reklamację.

Płatności z tytułu świadczonych przez Spółkę Usługi Komunalne usług podlegają ciągłemu monitorowaniu.Wersja do druku

Data powstania: wtorek, 29 sierpnia 2005 18:55
Data upublicznienia: czwartek, 2 września 2005 08:30
Zaakceptował(a): Józef Pietrasz
Opublikował(a): Jarosław Kozłowski
Usługi Komunalne Sp. z o.o.