Jednostka i jej organizacja:

Struktura własnościowa:

Własność komunalna - jednoosobowa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Miasta Kędzierzyn-Koźle.
Jedyny właściciel Gmina Kędzierzyn-Koźle posiadająca 100% udziałów w Kapitale Zakładowym.

Organizacja:

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Przyjmowanie skarg i wniosków:

na bieżąco w godz. 7:00 do 15:00 przez Prezesa Zarządu Spółki.

Zawieranie umów na świadczenie usług:

codzienne w godz. 7:00 do 15:00

Zamawianie usług:

oraz uzgadnianie terminu wykonania usługi w Dziale Technicznym tel. 77 483 42 53

Zakład prowadzi ewidencję księgową zgodnie z ustawą o rachunkowości.

Archiwa Zakładowe dotyczące spraw pracowniczych udostępniane są zainteresowanym.

Archiwum akt pracowniczych obejmuje okres od powstania zakładu tj od 1 maja 1993 roku.

Bilans Spółki oraz Rachunek Wyników podlega ogłoszeniu w Monitorze Polskim (Monitor B).Wersja do druku

Data powstania: wtorek, 29 sierpnia 2005 18:36
Data upublicznienia: czwartek, 2 września 2005 08:30
Zaakceptował(a): Józef Pietrasz
Opublikował(a): Jarosław Kozłowski
Usługi Komunalne Sp. z o.o.